logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

Sdělení ředitelky školy - 13.1.2022

Ve čtvrtek 13.1.2022 se vracejí na prezenční výuku žáci 1. ročníku.

Sdělení ředitelky školy - 12. 1. 2022

Ve středu 12. 1. 2022 se vracejí na prezenční výuku žáci 2. ročníku.
Do karantény nastupují žáci 3. a 4. ročníku -) on-line výuka.

Sdělení ředitelky školy - 7. 1. 2022

Od 7. 1. 2022 má 1. a 2. ročník nařízenou karanténu od KHS Středočeského kraje.

Informace k testování - 3. 1. 2022

Screeningové testování žáků

  • na základě mimořádného opatření pokračuje od 3. 1. 2022 dvakrát v týdnu (v pondělí a ve čtvrtek), od 17. 1. 2022 jednou týdně každé pondělí, v případě nepřítomnosti žáka v den jeho příchodu do školy
  • testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem a nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, výše uvedení žáci přinesou výsledek testu
  • nově se tedy testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě testování žáků prvního až třetího ročníku je umožněna asistence zákonnému zástupci 

Ohlédnutí - 31. 12. 2021

Ke konci roku 2021 jsme si ve škole užili velmi vydařenou akci - zdobení perníčků s panem kuchařem - pro jednotlivé třídy. 5. ročník absolvoval dvouhodinový program s paní psycholožkou.
Oddělení Skřítků z naší MŠ předvedlo rodičům, stojícím za okny, vystoupení, ve kterém děti ukázaly, co vše se již ve školce s paní učitelkami naučily.
Díky vám - rodičům a přátelům - byl velmi úspěšný e-shop se školními výrobky.
Radost všem snad udělala nacvičená a rodičům přeposlaná vystoupení jednotlivých tříd.
Adventní čas jsme naplnili mnoha krásnými zážitky!

Přání... 30. 11. 2021

Milí rodiče a ostatní přátelé naší školy,
je doba adventu, příprav a těšení se na příchod vánočních svátků. Tradičně jsme v tomto období ve škole připravovali a organizovali mnoho akcí nejen pro děti a žáky, ale také pro rodiče, prarodiče a ostatní, kteří si chtěli adventní čas užít v příjemné atmosféře a s milými lidmi kolem sebe. Kdo se účastnil například společného vyrábění adventních věnců, pondělního zpívání a povídání na schodech a později v tělocvičně, vánočních setkání, dílniček, jarmarků atd, jistě ví, že tyto akce bez nadsázky "zahřály u srdce". V současné době si ale toto z pochopitelných důvodů nemůžeme dovolit. Snažíme se aspoň zpříjemnit předvánoční čas samotným dětem a žákům, protože o ně jde prvořadě.
A nyní ta přání:
* Prožijte pohodově adventní čas se svými blízkými!
* Hodně sil při zvládání případných nepříjemností.
* Ať nám všem vydrží víra a naděje, že pěkné věci a zážitky lze prožívat i v nepříjemné době, která navíc určitě není nekonečná!!!!
Jana Báčová

Lampionový průvod - 11. 11. 2021

Svatomartinský lampionový průvod vyjde od školy, kde se sejdeme v 17:45 hod.

Testování dětí 8.11. a 15.11.

nařízení testování nařízení testování

Informace k provozu škol od 30.9.2021

Informace k provozu škol s účinností od 30.9.2021Informace k provozu škol s účinností od 30.9.2021

Provoz ZŠ od 13. 9. 2021

Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost screeningového testování žáků. Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách - povinnost ochrany dýchacích cest ve společných prostorách budovy školy.

Třídní schůzky - 7. 9. 2021

Třídní schůzky pro rodiče žáků 2. - 5. ročníku a rodiče dětí z obou oddělení MŠ (Skřítci, Berušky) se konají v úterý 7. září 2021 od 17:00 hod.

Testování žáků - od 1. 9. 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování s frekvencí 3x po sobě. 1. září žáci 2. -5. ročníku, 2. září žáci 1. ročníku. Další termíny pro všechny - 6. a 9. září. Testování proběhne ve třídách antigenním testem.
Přítomnost zákonného zástupce žáka ve třídě je možné po předchozí domluvě s třídní učitelkou (email, telefon).
Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně doloží negativní výsledek testu z odběrového místa.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (z povinnosti nosit respirátor jsou osvobozeny osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor, v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku)
  • Nesmí cvičit ve vnitřních prostorách
  • Nesmí zpívat
  • Převléká se s odstupem od ostatních osob 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Pozitivně testovaný žák je izolován od ostatních osob v izolační místnosti a škola kontaktuje zákonného zástupce, aby si své dítě v co nejkratším čase vyzvedl a informoval praktického lékaře pro děti a dorost o pozitivním testu. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT – PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotnických služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě pozitivního testu ve čtvrtek 9. září je kontaktován žákův zákonný zástupce, odchází společně domů a podstoupí kontrolní PCR test. O další přítomnosti spolužáků pozitivně testovaného ve škole a souvisejících opatření rozhoduje KHS.

Zahájení školního roku 2021/2022 - 1. 9. 2021

Školní rok zahájíme v 8:00 hod společným přivítáním před školou. Do tříd odejdou žáci pouze na jednu vyučovací hodinu.
Prvňáčci půjdou do třídy v doprovodu rodičů. Proběhne také informační schůzka pro rodiče prvňáčků.
Od 2. 9. 2021 mohou žáci po přihlášení docházet na obědy a do školní družiny. Rozvrh vyučování sdělí žákům třídní učitelky.

Nábor tenisové školy a Beach volejbalu

NáborNábor

Dobrá zpráva - 8. 6. 2021

Od úterý 8. 6. 2021 nemusejí žáci a zaměstnanci škol dle rozhodnutí vlády ve třídách používat roušky! Ve společných prostorách je tato nutnost dosud zachována.

Fotografování tříd - 14. 6. 2021

V pondělí od cca 9 hod proběhne fotografování tříd ZŠ. Lze objednat také fotografii skupinky žáků, jednotlivce.

Škola v přírodě - 21. 6. 2021

A přece se jede!!! 21. 6. - 25. 6. 2021 do oblíbeného objektu Chata Homole, Ostružno u Jičína.

Dopoledne s budoucími prvňáčky - 9. 6. 2021

Zápis budoucích prvňáčků byl v letošním školním roce opět pouze online. Konečně je trochu lepší situace, a tak zveme naše mladší kamarády na dopoledne strávené ve škole při společné práci a zábavě.

Zvířátkový den - 1. 6. 2021

Zvířátkový den - 1. 6. 20211. 6. mají všechny děti svátek! Abychom si tento den trochu zpříjemnili, vyhlásili jsme "Zvířátkový den". Všichni žáci i paní učitelky přijdou do školy v oblečení, na kterém budou obrázky zvířat. Neznamená to ovšem vzít si masku zvířete. Jednotlivé kusy oblečení se zvířaty sečteme a vyhodnotíme, která třída vyhraje. Čeká ji pak malá sladká odměna!!!

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2021/2022

hromadné přijetíhromadné přijetí

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

V pondělí 3. 5. 2021 mohou nastoupit do mateřské školy všechny zapsané děti. Není u nich podmínkou účasti testování, ani zakrytí úst rouškou. Opět důrazně žádáme, aby přicházely pouze děti zdravé, bez příznaků nákazy a kterým nebyla nařízena karanténa.
Pro žáky základní školy a zaměstnance platí i nadále nastavená opatření, pouze se změnou, že testování probíhá 1x týdně (1. den, kdy žák či zaměstnanec přijde do školy).
Bližší informace rodiče obdrží od třídních učitelek a učitelek MŠ.

Zahájení provozu školy - 12. 4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 v 7:00 zahajujeme provoz naší školy. Prezenční výuky se mohou účastnit všichni žáci ZŠ (netýká se nás rotační způsob výuky) a předškolní děti MŠ. Podmínkou účasti dětí, žáků i zaměstnanců je negativní výsledek Ag testu  provedeného samoodběrem, očkování dvěma dávkami prodělané nejméně před 14 dny, prokazatelné doložení absolvování karantény z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň nesmí přesáhnout doba více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
Všechny důležité informace dostali rodiče prostřednictvím dopisu zaslaného emailem. Případné dotazy zodpoví ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ či třídní učitelky.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021 - veškerá předchozí krizová opatření jsou prodloužena.

Informace k otevírání škol

Informace k otevírání školInformace k otevírání škol

Provoz ZŠ a MŠ od 15. 3. 2021

Od 15. 3. 2021 pokračuje v naší ZŠ i MŠ distanční výuka. Bližší informace podávají třídní učitelky a paní učitelky MŠ.
Od 15. 3. 2021 obnovujeme provoz školní kuchyně pro předem přihlášené žáky a děti z MŠ. Obědy budou opět pouze vydávány do vlastních čistých nádob, v době od 10:30 do 11:00 hod.

Zápis do Mateřské školy Chrášťany - 6. 5. 2021

Zápis do MŠ plánujeme na 6. 5. 2021 od 10:00 do 16:00 hod v budově školy v Chrášťanech. Bližší informace budou podány podle aktuální situace.

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

Informace I.Informace I.

Informace II.Informace II.

Oznámení o vydání mimořádného opatření platného od 25.2. 2021

Oznámení 1Oznámení 1

Oznámení 2Oznámení 2

Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče,

všichni si zajisté uvědomujeme složitost právě prožívaného období. Z naší strany je ze všeho nejdůležitější zajistit zdraví dětí, žáků a zaměstnanců. Řídíme se pokyny z oficiálních zdrojů – tj. pokyny MŠMT, MZČR a KHS – doručených datovou schránkou. Ostatní zdroje (tisk, facebook, Tv) nejsou pro naše rozhodování relevantní.

Žádáme vás o zvýšenou spolupráci a děkujeme za podporu.

Není frází fakt, že jenom společně vše zvládneme!

                                                                                               Jana Báčová

Opatření MZ proti šíření nákazy - 10. 9. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nákazy koronaviru v celé ČR jsme nuceni v souladu s vyhlášením MZ zavést následující opatření:
Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy, s výjimkou tříd, sportovní haly a jídelny během konzumace oběda. Tato povinnost neplatí pro děti a učitelky MŠ.
Prosíme rodiče o vybavení dětí potřebnými ochrannými prostředky.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nelze nový školní rok zahájit tradičním setkáním v tělocvičně. Krátké společné přivítání proběhne v 7:45 hod před školou. Žáci 2.-5. třídy odejdou postupně do svých tříd, pouze prvňáčci půjdou společně s rodiči. První školní den bude končit v 8:45 hod. Rodiče prvňáčků poté budou mít krátkou třídní schůzku.
Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům, aby nadcházející školní rok proběhl v pohodě a ve zdraví!

Tablo žáků 5. ročníku

TabloTablo

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Den Země - soutěžní obrázky si můžete prohlédnout ve fotoalbu

Výtvarná soutěž v rámci projektu Den ZeměVýtvarná soutěž v rámci projektu Den Země

Informace k soutěžiInformace k soutěži

Další opatření ředitelky školy - 7.3.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronaviru COVID - 19 nařizuji po projednání se zřizovatelem další opatření:
- od 9. 3. 2020 do odvolání se ruší všechny plánované akce školy v době školní výuky i mimoškolní doby
  ( t.j. návštěva ergoterapeuta, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, plavecký výcvik žáků ZŠ v Berouně a další)
- prostory ZŠ i MŠ byly vydezinfikovány a nadále bude dezinfikace prováděna ve zvýšené míře
- do ZŠ a MŠ budou vpuštěny pouze děti a osoby nevykazující žádné známky onemocnění a ti, kteří splňují podmínky veřejného     nařízení vlády platného od půlnoci 7.3.2020 
Věříme, že chápete složitost situace a děkujeme za spolupráci!

Mgr. Jana Báčová - 777 253 557

Pro konzultaci také můžete využít informační telefonické linky:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 771 137 070
Pražská hygienická stanice: 773 782 856, 773 782 850


Nástěnka

Školní družina

Ranní školní družina je od 7:00 hod ve třídě u paní učitelky Báčové.
Odpolední družina funguje do 16:00 hod.

Kontakt

Rychlý kontakt

obrázek
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
U Školy 41
Chrášťany
PSČ 252 19

MŠ Skřítci a školní kuchyně: +420 733 683 199
MŠ Berušky: +420 603 395 927
ZŠ: +420 733 683 767
ŠD: +420 736 447 427

reditelka@skola-chrastany.cz
Rodinná škola - ZŠ a MŠ Chrášťany

Created by © 2014-2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy