logotyp
Login

Aktuálně z naší školy

Provoz ZŠ a MŠ od 1. 3. 2021

Ve všech ročnících naší ZŠ bude od pondělí 1. 3. probíhat distanční online výuka. Bližší informace podávají třídní učitelky, případně asistentky pedagoga (po domluvě s třídní učitelkou).
V obou odděleních MŠ budou rodiče informováni učitelkami MŠ.
Provoz školní jídelny je podmíněn množstvím přihlášených strávníků (t.j. dětí a žáků na distanční výuce) - minimální počet přihlášených je 20. Po jednání s dodavateli by musel být upraven jídelníček.

Informace k provozu škol od 27. 2. 2021

Informace I.Informace I.

Informace II.Informace II.

Oznámení o vydání mimořádného opatření platného od 25.2. 2021

Oznámení 1Oznámení 1

Oznámení 2Oznámení 2

Vyjádření ředitelky školy

Vážení rodiče,

všichni si zajisté uvědomujeme složitost právě prožívaného období. Z naší strany je ze všeho nejdůležitější zajistit zdraví dětí, žáků a zaměstnanců. Řídíme se pokyny z oficiálních zdrojů – tj. pokyny MŠMT, MZČR a KHS – doručených datovou schránkou. Ostatní zdroje (tisk, facebook, Tv) nejsou pro naše rozhodování relevantní.

Žádáme vás o zvýšenou spolupráci a děkujeme za podporu.

Není frází fakt, že jenom společně vše zvládneme!

                                                                                               Jana Báčová

Informace o provozu škol od 15 .2. 2021

Informace o provozu škol od 15.2.Informace o provozu škol od 15.2.

Zápis do 1. ročníku ZŠ - 20. 4. 2021

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ plánujeme na úterý 20. 4. 2021 od 14:00 do 18:00 hod. Bližší informace podáme později z důvodu měnící se situace.

Provoz ZŠ od 1. 2. 2021

Provoz základních škol se v době od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 nemění. Zůstaňte, prosím, ve spojení s třídními učitelkami a asistentkami - obzvlášť rodiče 3. a 4. ročníku, kde probíhá distanční výuka.

Informace o provozu škol od 25. ledna 2021

Informace Informace

Provoz ZŠ a MŠ od 11. 1. 2021

Dne 7. 1. 2021 vláda schválila prodloužení omezení provozu škol do pátku 22. 1. 2021. Naše škola bude pokračovat v nastaveném režimu a se zvýšenými hygienickými opatřeními.

Provoz ZŠ a MŠ od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 se vzhledem k situaci a vládním nařízením vracejí do školy na prezenční výuku žáci 1., 2. a 5. ročníku. Žáci 3. a 4. ročníku mají povinnou distanční výuku - dle informací od třídních učitelek. Ranní i odpolední školní družina je v provozu vždy pouze pro jeden ročník - neslučují se.
Obě oddělení MŠ jsou v provozu.
Ve všech prostorách školy platí i nadále zvýšená hygienická opatření.
V zájmu všech posílejte do školy pouze zdravé děti a žáky, bez příznaků nemoci a bez předchozího kontaktu s nemocným.

Novoroční přání

Všem žákům, rodičům, zaměstnancům i přátelům školy přejeme rok 2021 prožitý ve zdraví, štěstí, spokojenosti a s optimismem!

Informace k návratu do školy od 4.1.2021

Informace od 4.1.2021Informace od 4.1.2021

Vánoční prázdniny 19. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Dle rozhodnutí MŠMT jsou kvůli epidemii covidu - 19 vánoční prázdniny pro žáky ZŠ prodlouženy o dva dny - 21. a 22. 12. (dny boje proti covidu). Do lavic se žáci vrátí v pondělí 4. 1. 2021.

Po oba výše uvedené dny je provoz naší MŠ upraven na dobu 7:00 - 15:00 hod.

 

Vánoční prázdniny 19. 12. 2020 - 3. 1. 2021

Opatření MŠMT - volné dnyOpatření MŠMT - volné dny

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. se vracejí do školy na prezenční výuku žáci 3. a 4.ročníku. Dle platných nařízení jsme museli dočasně upravit rozvrh tříd. Třídy se nemohou spojovat při vyučování, ani ve školní družině. Z tohoto důvodu jsou dočasně zřízena tři oddělení školní družiny. Nesmí být vyučována Tělesná výchova a Hudební výchova. Ve všech prostorách školy jsou žáci i zaměstnanci povinni nosit roušku (výjimka je MŠ). Bližší informace podají třídní učitelky.
Důrazně žádáme, aby do školy docházeli pouze zdraví žáci a všichni dodržovali zvýšená hygienická opatření.
"Lepší časy" snad přijdou brzy.....

Informace k návratu dětí do školy

Informace k návratu dětí do školy.Informace k návratu dětí do školy.

Informace k provozu škol od 18. listopadu 2020

Informace k provozu ZŠ od 18.11.Informace k provozu ZŠ od 18.11.

Ředitelské volno pro MŠ - 16. 11. 2020

V souvislosti s doporučením MZČR, po důkladném zvážení situace a po projednání se zřizovatelem školy vyhlašuji na pondělí 16. 11. 2020 ředitelské volno pro obě oddělení MŠ. 
Distanční výuka v ZŠ nebude přerušena, pouze v tento den neproběhne online výuka. Učivo bude zadáno formou emailu s konkrétními pokyny a informacemi od jednotlivých učitelů.
V úterý 17. 11. 2020 je státní svátek.
Ve středu 18. 11. 2020 pokračuje provoz MŠ, ŠJ i online výuka na ZŠ.
Věřím, že volné dny všichni využijeme k upevnění zdraví!
                                                                                 Jana Báčová

Pokračování distanční výuky - 2. 11. 2020

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje na školách distanční výuka. Veškeré konkrétní podrobnosti a případné změny v on-line výuce jednotlivých ročníků podávají třídní učitelky. 
Obě oddělení MŠ i školní kuchyně zůstávají zatím v provozu. Žádáme rodiče, kteří mají možnost si v současné nepříznivé situaci své děti ponechat doma (např. MD), aby tak učinili. Výrazně se tím sníží riziko nákazy.

V týdnu od 26.10. do 30.10. jsou prázdniny

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny od 26.10. do 30.10. stanoví jako volné dny (prázdniny). Online výuka v tomto týdnu neproběhne.

Den stromů - výtvarná soutěž

Den stromů - výtvarná soutěžDen stromů - 20.10. V tento den si připomínáme důležitost stromů pro život na naší planetě. Proto vyhlašujeme výtvarnou soutěž "Strom 100x jinak", která bude probíhat od 20.10. do 20.11. Soutěžní obrázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Zahájení distanční výuky - 14. 10. 2020

Vzhledem k uzavření školy přecházíme z prezenční výuky na distanční formu výuky. Všechny ročníky budou mít on-line výuku s přiměřeně dlouhou časovou dotací a s přihlédnutím k možnostem účasti žáků- sourozenců z naší školy. Konkrétní informace rodičům sdělí třídní učitelky prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Informace o uzavření školy - 14. 10. 2020

V rámci nových opatření proti šíření koronavirové epidemie rozhodla vláda o uzavření 1. stupně základních škol od středy 14. 10. 2020 do neděle 1. 11. 2020. Mateřské školy mají provoz nepřerušený.
Během úterý 13. 10. 2020 budeme informovat o distanční výuce.

Informace pro rodiče - 22. 9. 2020

Oznamujeme, že v naší ZŠ i MŠ bude probíhat v pátek 25. 9. 2020 běžný provoz.

Prvňáčci - 16. 9. 2020

Polytechnické dílničky pro žáčky - prvňáčky.

Školní družina - 15. 9. 2020

Polytechnické dílničky pro žáky 2. a 3. ročníku.

Opatření MZ proti šíření nákazy - 10. 9. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nákazy koronaviru v celé ČR jsme nuceni v souladu s vyhlášením MZ zavést následující opatření:
Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy, s výjimkou tříd, sportovní haly a jídelny během konzumace oběda. Tato povinnost neplatí pro děti a učitelky MŠ.
Prosíme rodiče o vybavení dětí potřebnými ochrannými prostředky.

Třídní schůzky - 8. 9. 2020 od 17:00 hod

Třídní schůzky jsou pro rodiče žáků 2. - 5. ročníku. Prosíme o zvýšenou hygienu - desinfekci rukou a zvážení použití roušky.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nelze nový školní rok zahájit tradičním setkáním v tělocvičně. Krátké společné přivítání proběhne v 7:45 hod před školou. Žáci 2.-5. třídy odejdou postupně do svých tříd, pouze prvňáčci půjdou společně s rodiči. První školní den bude končit v 8:45 hod. Rodiče prvňáčků poté budou mít krátkou třídní schůzku.
Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům, aby nadcházející školní rok proběhl v pohodě a ve zdraví!

Tablo žáků 5. ročníku

TabloTablo

Otevření ZŠ a MŠ - 25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. 2020 otevíráme základní školu pro žáky a oddělení Berušek mateřské školy pro všechny předškoláky. Vzhledem k situaci, nařízením od vlády a opatřením k ochraně zdraví žáků i zaměstnanců není možné, aby probíhal běžný provoz. O zavedených omezeních byli rodiče informováni. Důrazně žádáme, aby je všichni žáci, rodiče i ostatní dodržovali!

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Den Země - soutěžní obrázky si můžete prohlédnout ve fotoalbu

Výtvarná soutěž v rámci projektu Den ZeměVýtvarná soutěž v rámci projektu Den Země

Informace k soutěžiInformace k soutěži

Opatření k zápisům do ZŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření Opatření

Informace pro rodiče dětí z MŠ - 16. 3. 2020

Od 16. 3. 2020 je MŠ uzavřena do odvolání.
Rodiče dětí, jejichž zaměstnání je prokazatelně nutné k zabezpečení chodu státu a kteří nemají jinou možnost při zaopatření svého dítěte, se mohou individuelně domluvit s ředitelkou školy.

Informace pro rodiče dětí z MŠ - 13. 3. 2020

V důsledku vyhlášení nouzového stavu v naší republice, dle doporučení MZČR a po dohodě se zřizovatelem budeme od 16. 3. 2020 přijímat do MŠ pouze děti rodičů, kteří prokáží nezbytnost své přítomnosti v zaměstnání a to, že nemají jinou možnost při zabezpečení svých dětí.
Dále ředitelka školy vydává opatření, aby rodiče nevstupovali do budovy. Děti jim budou předány pověřenou osobou.

Informace pro rodiče dětí z MŠ - 11. 3. 2020

Po dohodě se zřizovatelem naší ZŠ a MŠ oznamujeme, že ve dne 12. 3. 2020 bude v MŠ běžný provoz, od pátku 13. 3. 2020 budou spojená oddělení s provozem pro děti rodičů v mimořádně nepříznivé situaci, která se týká zabezpečení dětí. Není vyloučeno, že rozhodnutí se budou měnit v souvislosti s aktuální situací.

Informace pro rodiče - 11. 3. 2020

Od 11. 3. 2020 do odvolání uzavření ZŠ (opatření MZČR) bude probíhat komunikace rodičů s učiteli elektronickou cestou či prostřednictvím telefonů. Každý vyučující zodpovídá za zadávání učiva a ostatní informace v rámci své třídy.
Ředitelka školy vydává potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let pro zaměstnavatele rodičů.

Vládní opatření - 10. 3. 2020

Od středy 11. 3. se zavírají na dobu neurčitou základní, střední a vyšší odborné školy. Mateřské školy a jesle zůstávají zatím v provozu.

Apelujeme na rodiče, aby zodpovědně zvážili, zda své dítě do MŠ přivedou.

Další opatření ředitelky školy - 7.3.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronaviru COVID - 19 nařizuji po projednání se zřizovatelem další opatření:
- od 9. 3. 2020 do odvolání se ruší všechny plánované akce školy v době školní výuky i mimoškolní doby
  ( t.j. návštěva ergoterapeuta, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, plavecký výcvik žáků ZŠ v Berouně a další)
- prostory ZŠ i MŠ byly vydezinfikovány a nadále bude dezinfikace prováděna ve zvýšené míře
- do ZŠ a MŠ budou vpuštěny pouze děti a osoby nevykazující žádné známky onemocnění a ti, kteří splňují podmínky veřejného     nařízení vlády platného od půlnoci 7.3.2020 
Věříme, že chápete složitost situace a děkujeme za spolupráci!

Mgr. Jana Báčová - 777 253 557

Pro konzultaci také můžete využít informační telefonické linky:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 771 137 070
Pražská hygienická stanice: 773 782 856, 773 782 850


Opatření ředitelky školy - 4.3.2020

Vzhledem k závažné situaci se šířením koronaviru v naší republice přijímá škola karanténní opatření.
Dospělý či dítě, které pobývalo v zahraničí v rizikových oblastech s rodiči či zájezdem (např. Itálie, Německo, Rakousko...), musí zůstat doma po dobu povinné karantény, t.j. 14 dnů.
Může nastat situace, že dojde k šíření nákazy na našem území a také v jiných státech, kde není v současnosti zaznamenána nákaza v masivním měřítku. V tomto případě bude škola uzavřena.
Toto opatření je v souladu s ustanovením §29 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

Nástěnka

Školní družina

Ranní školní družina je od 7:00 hod ve třídě u paní učitelky Báčové.
Odpolední družina funguje do 16:00 hod.

Kontakt

Rychlý kontakt

obrázek
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
U Školy 41
Chrášťany
PSČ 252 19

MŠ Skřítci a školní kuchyně: +420 733 683 199
MŠ Berušky: +420 603 395 927
ZŠ: +420 733 683 767
ŠD: +420 736 447 427

reditelka@skola-chrastany.cz
Rodinná škola - ZŠ a MŠ Chrášťany

Created by © 2014-2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy