Login

Aktuálně z naší školy

Opatření MZ proti šíření nákazy - 10. 9. 2020

Vzhledem k nepříznivé situaci šíření nákazy koronaviru v celé ČR jsme nuceni v souladu s vyhlášením MZ zavést následující opatření:
Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách školy, s výjimkou tříd, sportovní haly a jídelny během konzumace oběda. Tato povinnost neplatí pro děti a učitelky MŠ.
Prosíme rodiče o vybavení dětí potřebnými ochrannými prostředky.

Třídní schůzky - 8. 9. 2020 od 17:00 hod

Třídní schůzky jsou pro rodiče žáků 2. - 5. ročníku. Prosíme o zvýšenou hygienu - desinfekci rukou a zvážení použití roušky.

Zahájení školního roku 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nelze nový školní rok zahájit tradičním setkáním v tělocvičně. Krátké společné přivítání proběhne v 7:45 hod před školou. Žáci 2.-5. třídy odejdou postupně do svých tříd, pouze prvňáčci půjdou společně s rodiči. První školní den bude končit v 8:45 hod. Rodiče prvňáčků poté budou mít krátkou třídní schůzku.
Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům, aby nadcházející školní rok proběhl v pohodě a ve zdraví!

Tablo žáků 5. ročníku

TabloTablo

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ, 25. 6.2020

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 25. června 2020 od 16:00 hod ve třídě Berušek (odloučené pracoviště). Rodiče budou seznámeni s Třídním vzdělávacím programem, se Školním řádem a s rozdělením dětí do tříd Skřítků a Berušek.
Paní učitelky se těší na setkání.

Dopoledne s předškoláky, 24. 6. 2020

Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na návštěvu školy. Prohlédnou si třídu, kde se budou od září scházet. Celé dopoledne stráví předškoláci v prostorách školy a na zahradě při mnohých zábavných i učebních činnostech.

Otevření ZŠ a MŠ - 25. 5. 2020

V pondělí 25. 5. 2020 otevíráme základní školu pro žáky a oddělení Berušek mateřské školy pro všechny předškoláky. Vzhledem k situaci, nařízením od vlády a opatřením k ochraně zdraví žáků i zaměstnanců není možné, aby probíhal běžný provoz. O zavedených omezeních byli rodiče informováni. Důrazně žádáme, aby je všichni žáci, rodiče i ostatní dodržovali!

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 2020/2021

RozhodnutíRozhodnutí

Den Země - soutěžní obrázky si můžete prohlédnout ve fotoalbu

Výtvarná soutěž v rámci projektu Den ZeměVýtvarná soutěž v rámci projektu Den Země

Informace k soutěžiInformace k soutěži

Opatření k zápisům do ZŠ ve školním roce 2020/2021

Opatření Opatření

Informace pro rodiče dětí z MŠ - 16. 3. 2020

Od 16. 3. 2020 je MŠ uzavřena do odvolání.
Rodiče dětí, jejichž zaměstnání je prokazatelně nutné k zabezpečení chodu státu a kteří nemají jinou možnost při zaopatření svého dítěte, se mohou individuelně domluvit s ředitelkou školy.

Informace pro rodiče dětí z MŠ - 13. 3. 2020

V důsledku vyhlášení nouzového stavu v naší republice, dle doporučení MZČR a po dohodě se zřizovatelem budeme od 16. 3. 2020 přijímat do MŠ pouze děti rodičů, kteří prokáží nezbytnost své přítomnosti v zaměstnání a to, že nemají jinou možnost při zabezpečení svých dětí.
Dále ředitelka školy vydává opatření, aby rodiče nevstupovali do budovy. Děti jim budou předány pověřenou osobou.

Informace pro rodiče dětí z MŠ - 11. 3. 2020

Po dohodě se zřizovatelem naší ZŠ a MŠ oznamujeme, že ve dne 12. 3. 2020 bude v MŠ běžný provoz, od pátku 13. 3. 2020 budou spojená oddělení s provozem pro děti rodičů v mimořádně nepříznivé situaci, která se týká zabezpečení dětí. Není vyloučeno, že rozhodnutí se budou měnit v souvislosti s aktuální situací.

Informace pro rodiče - 11. 3. 2020

Od 11. 3. 2020 do odvolání uzavření ZŠ (opatření MZČR) bude probíhat komunikace rodičů s učiteli elektronickou cestou či prostřednictvím telefonů. Každý vyučující zodpovídá za zadávání učiva a ostatní informace v rámci své třídy.
Ředitelka školy vydává potvrzenou Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let pro zaměstnavatele rodičů.

Vládní opatření - 10. 3. 2020

Od středy 11. 3. se zavírají na dobu neurčitou základní, střední a vyšší odborné školy. Mateřské školy a jesle zůstávají zatím v provozu.

Apelujeme na rodiče, aby zodpovědně zvážili, zda své dítě do MŠ přivedou.

Další opatření ředitelky školy - 7.3.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronaviru COVID - 19 nařizuji po projednání se zřizovatelem další opatření:
- od 9. 3. 2020 do odvolání se ruší všechny plánované akce školy v době školní výuky i mimoškolní doby
  ( t.j. návštěva ergoterapeuta, Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ, plavecký výcvik žáků ZŠ v Berouně a další)
- prostory ZŠ i MŠ byly vydezinfikovány a nadále bude dezinfikace prováděna ve zvýšené míře
- do ZŠ a MŠ budou vpuštěny pouze děti a osoby nevykazující žádné známky onemocnění a ti, kteří splňují podmínky veřejného     nařízení vlády platného od půlnoci 7.3.2020 
Věříme, že chápete složitost situace a děkujeme za spolupráci!

Mgr. Jana Báčová - 777 253 557

Pro konzultaci také můžete využít informační telefonické linky:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje: 771 137 070
Pražská hygienická stanice: 773 782 856, 773 782 850


Opatření ředitelky školy - 4.3.2020

Vzhledem k závažné situaci se šířením koronaviru v naší republice přijímá škola karanténní opatření.
Dospělý či dítě, které pobývalo v zahraničí v rizikových oblastech s rodiči či zájezdem (např. Itálie, Německo, Rakousko...), musí zůstat doma po dobu povinné karantény, t.j. 14 dnů.
Může nastat situace, že dojde k šíření nákazy na našem území a také v jiných státech, kde není v současnosti zaznamenána nákaza v masivním měřítku. V tomto případě bude škola uzavřena.
Toto opatření je v souladu s ustanovením §29 Školského zákona č. 561/2004 Sb.

Zápis do 1.ročníku ZŠ - 23. 4. 2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne v naší škole ve čtvrtek 23. 4. 2020 od 14:00 do 18:00 hod. Prosíme rodiče, aby přinesli s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Chrášťany - 17. 3. 2020

V úterý 17. 3. 2020 od 8:00 do 16:00 hod bude možnost navštívit prostory základní školy i obou oddělení mateřské školy. Lze se podívat do výuky, zeptat se na cokoliv týkajícího se provozu, prohlédnout si prostory atd. V době od 12:15 do 14:00 děti ve školce mají polední klid a návštěva není vhodná.

Vánoční setkání + jarmark - 19. 12. 2019

K předvánoční atmosféře již neodmyslitelně patří tradiční Vánoční setkání žáků, rodičů, zaměstnanců i ostatních přátel školy. Kromě vystoupení žáků bude opět připraven jarmark s výrobky žáků i pedagogů, občerstvení v prostorách jídelny školy a zcela jistě i velká spousta milých setkání a zážitků .Vystoupení od 17:00hod a od 18:00hod.
Všichni jste zváni!

Vánoční besídka MŠ - 18. 12. 2019

U obou oddělení naší MŠ - Skřítků i Berušek- proběhne vánoční besídka v prostorách svého oddělení MŠ.
Skřítci od 15:30hod, Berušky od 16:30 hod.

Divadlo Úsměv - 16. 12. 2019

Pohádku "Vánoční stromeček" pro děti z MŠ a žáky 1.+ 2. ročníku nám do školy přijedou zahrát herci Divadla Úsměv z divadelní agentury Ludmily Frištenské.

Výlet žáků 3.-5.ročníku

Za vánoční atmosférou do pražské Lorety...

Podzimní sportovní úspěchy žáků naší školy

22. 10. 2019 12. místo ve florbalovém turnaji v Praze  4 
14. 11. 2019 účast na sportovní akci MUZOR  v ZŠ Klausova, Praha 13
18. 11. 2019 výborné 2. místo ve florbalovém turnaji (okresní kolo) v ZŠ Rudná
17. 12. 2019 vánoční turnaj ve vybíjené v ZŠ Rudná -) držte palce!

Velká pochvala patří všem žákům, kteří mají sportovního ducha a reprezentují naši školu!

Možná přijde Mikuláš! 5. 12. 2019

...s čertem, andělem a nadílkou pro hodné, šikovné a zvídavé školáky!

Adventní zpívání - 2. 12. 2019, 9. 12. 2019, 16. 12. 2019

Přijďte si s námi zazpívat koledy, vyslechnout si spoustu zajímavého o adventu, vánočních symbolech a tradicích a zažít tak pár pěkných chvil v předvánočním čase. (vždy v 8:00 v tělocvičně školy)

Výroba adventních věnců-28.11.2019 od 16:00 hod

Lampionový průvod - 11. 11. 2019

V den svátku sv.Martina se uskuteční tradiční lampionový průvod se závěrečným občerstvením a ohňostrojem.

Divadlo Ranec - 11. 11. 2019

Interaktivní divadelní představení k příležitosti 30tého výročí "sametové revoluce".

Den se záchranáři - 25. 10. 2019

Bezpečné chování ve škole i mimo je školu je nesmírně důležité. Žáci si vyslechnou, samy vyzkouší a shlédnou různé situace, při kterých je nutné pomoci a třeba i zachránit kamarádovi život.

Vyjádření k aktuální situaci ve školství

04.11. 2019
Vážení rodiče,
vzhledem k dlouhodobé, rozporuplné a nepříznivé situaci ve školství jsme svolaly (= 15 žen - členek pedagogických sborů MŠ a ZŠ) na dnešní den schůzku, na které jsme - po předchozí přípravě každé z nás - zvážily situaci a rozhodly jsme převážnou většinou hlasů o postupu naší školy.

Ve středu 6. 11. 2019 bude naše MŠ a ZŠ uzavřena z důvodu stávky pedagogických zaměstnanců.


Přestože prioritou nás všech je vzdělání a výchova vašich dětí (což je zajisté vidět v každodenním přístupu všech zaměstnankyň), tentokrát už nechceme být pouze pasivními diváky řešení situace ve školství a opakovaného nedodržení daných slibů! My samy tímto způsobem nejednáme ani s dětmi, ani s rodiči a samotné děti se snažíme vést k zodpovědnosti za veškeré své jednání. Současné řešení situace ve školství je právě ze strany politiků, kteří o nás všech rozhodují, naprosté porušení principu. 
Jsme si vědomy, že způsobíme většině z vás problémy se zajištěním bezpečnosti děti, ale žádáme o pochopení z vaší strany.

Zaměstnankyně MŠ a ZŠ Chrášťany

Zahájení školního roku 2019/2020

Do nového školního roku vstoupíme v pondělí 2.9.2019 tradičním společným setkáním v tělocvičně školy v 8:00 hod. Poté odejdou žáci do svých tříd, prvňáčci v doprovodu rodičů. První školní den bude krátký - pouze do 8:45 hod. Rodiče prvňáčků budou mít od 8:50 hod první třídní schůzku.
Přejeme všem žákům úspěšný školní rok!

Nástěnka

Školní družina

Ranní školní družina je od 7:00 hod ve třídě u paní učitelky Báčové.
Odpolední družina funguje do 16:00 hod.

Kontakt

Rychlý kontakt

obrázek
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
U Školy 41
Chrášťany
PSČ 252 19

MŠ Skřítci a školní kuchyně: +420 733 683 199
MŠ Berušky: +420 603 395 927
ZŠ: +420 733 683 767
ŠD: +420 736 447 427

reditelka@skola-chrastany.cz
Rodinná škola - ZŠ a MŠ Chrášťany

Created by © 2014-2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy